Tarkastuslautakunta ei ole salaseura

Yleistä: Olen lukenut Jari Ranteen ansiokasta blogi-kirjoitusta erilaisista hallintokulttuureista, selkeästä puhe- ja kirjoitustavasta ja näihin keskusteluaiheisiin liittyneistä mielenkiintoisista kommenteista. Kirjoitin tämän tekstin kun viime kokouksissa tarkastuslautakunnassa käsitellyt asiat eivät ole kaikille avautuneet. Yritän kirjoittaa selkosuomella ja vain omasta, yhden tarkastuslautakunnan jäsenen näkökulmasta.

Johdanto: Tarkastuslautakuntatyöskentely on aika vaativaa, kokouksia on paljon ja tehtäväalue laaja kuten kaikki kiinnostuneet voivat lukea kaupungin nettisivuilla olevasta hallintosäännöstä: pykälä 13 tarkastussääntö. Eräänä tehtävänä on mm. huolehtia, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

TARLAN tavoitteena ei ole salata asioita, vaan arvioinnin seurauksena tuoda julki asioita. TARLA toimii kaupunkilaisten edustajana ja seuraa valtuuston tahdon toteutumista ja kertoo johtopäätökset arviointikertomuksessa vuosittain. Jäin miettimään Iisakki Kiemungin, valtuuston puheenjohtajan (toivoakseni) ominaisuudessa, esittämiä lautakuntaan kohdistuneita salausväitteitä viime keväältä ja nyt taasen uudestaan. Vastaan viimeisimpään salausväitteeseen oman käsitykseni mukaan:

Varsinainen asia: TARLA pyysi lausuntoa – Hämeen Sanomien medioissakin käsitellyn – kaupunkilainen Kari Ilkkalan Hämeenlinnan Jäähalli Oyn taloudellista tilaa (9.10.2010) koskeneeseen tarkastuslautakunnalle osoitettuun kirjeeseen vastaamiseksi. TARLA ei pyytänyt lausuntoa yleisöosastokirjoituksiin, vaikka niihinkin saimme vastineita, mutta näitä lautakunta ei käsitellyt.  TARLA ei kirjoittanut tilaamaansa lausuntoon sen olevan salainen, vaan ’ei julkiseksi’ lausuntonsa merkitsivät lausunnon laatijat itse.

Selitysosio: TARLAlla ei ole virkamiesesittelijää, eikä toimialansa lainopillisia tai muitakaan asiantuntijoita kokouksissaan kuin hyvin harvoin. Kokoukset valmistelee puheenjohtaja, apunaan tarkastustoimiston henkilöstö, ja puheenjohtaja toimii myös esittelijänä. Asiantuntijoiden vähäisyydestä johtuen päätöksenteko on hitaampaa. Lautakunnan kokouksissa jokainen jäsen (varajäsen) käyttää puheenvuoroja, kuten muissakin lautakunnissa, sen osaamisensa ja kaupunkilaisnäkökulmansa perusteella mitä kullakin sattuu olemaan. Lautakunnan toimintaa ja asiantuntijaosaamista kehitetään koko ajan koulutusten avulla.

Liisa Hallila

2 kommenttia artikkeliin “Tarkastuslautakunta ei ole salaseura”
 1. Leo Leppänen sanoo:

  Nyt menee yli ymmärryksen.

  Tarkastuslautakunnan tilaaman lausunnon kaupungin määräämisvallassa olevan yhtiön toiminnasta on merkinnyt salaiseksi tilintarkastusyhteisö, joka on suorittanut tarkastuksen. Toki näin voi ”toivoa”, mutta kaupunki harkitsee lopullisesti, onko asiakirja tai osa siitä lain mukaan pidettävä salassa.

  Tarkastuslautakunnan pöytäkirjasta ilmenee, että myös asian valmistelija ja esittelijä ovat olleet salaamisen kannalla. Siitä on esityslistan tekstissä selkeä maininta.

  Kyseinen tarkastuslausunto tuli ilmeisesti lain nojalla julkiseksi kaikilta osin heti, kun se jätettiin lautakunnan toimistoon tai puheenjohtajalle.

  Tarkastuslautakunnalla ja sen esittelijällä on käytettävissään tällaisessa asiassa keskushallinnon juristit. Siksi nyt ei voi vedota asiantuntemuksen puutteeseen.

  Jos/kun Kari Ilkkala pyytää asiakirjaa lautakunnalta, pyyntöön on viisasta suostua. On huomattava, että asiakirjaa on jaettu sellaisillekin tahoille (mm. toimittajille), joilla ei ole lain nojalla oikeutta saada haltuunsa salaista aineistoa.

  Leo Leppänen

 2. Kari Ilkkala sanoo:

  Huomenta kaikille,

  pyynnöt Tuonosen vastineesta, ja muista TALA:n saamista vastineista on lähetetty eilen ja tänään.

  Ans kattoo…

Jätä kommentti

css.php