Ikäihmisten hoidon tuottavuutta tarkastelemaan

Blogeissa on paljon keskustelua vanhusten hoidosta kustannusten ja valitusten näkökulmasta. Lääninhallitusten käsittelemistä valituksista kootut tiedot ovat saaneet ihmiset pelkäämään vanhustenhoidon puolesta. Kysymyksessä on siis yhteenveto valituksista ja todetuista puutteista, mutta ei kokonaiskuva suomalaisesta vanhustenhoidosta. Onneksi myönteisiäkin tutkimustuloksia ja kuvauksia löytyy.

Vaikka me laittaisimme kaikki rahamme vanhusten hoitoon nykysysteemeillä, se ei tulisi riittämään. On siis tehtävä jotain muuta.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa on havaittu suuria kustannus- ja tehokkuuseroja.  Näin ollen monissa vanhustenhuollon yksiköissä olisi mahdollista parantaa toiminnan tuottavuutta.  Tuottavuutta voidaan parantaa korottamalla henkilökunnan koulutustasoa,  vahvistamalla hoitoketjuja,  terveysongelmia ehkäisemällä,  paremmalla yhteistyöllä geriatrien  ja fysioterapeuttien kanssa sekä parantamalla johtamisen laatua.  Tätä kaikkea ollaan Uudessa Hämeenlinnassakin tehty ja suunnitellaan tehtäväksi edelleen. Vuorotyötä tekevien hoitotyöntekijöiden työvuorojärjestelyissä on paljon parantamisen varaa. Teknologian hyödyntämisessä on käyttämättömiä mahdollisuuksia.  Pitäisi myös tietää mikä on osaamisen taso vanhustyössä tällä hetkellä,  hyvässä tarkoituksessa kaikki toimivat, mutta miten.  Ehkä vanhuspalvelujen kohoava omakustannus motivoi vanhusten nuorempia omaisia (perillisiä) osallistumaan aktiivisemmin kotihoitoon.

Mielenkiintoinen havainto kunnissa tehdyistä  tutkimuksista on, että 61-69 –vuotiaat naiset vähentävät sekä sosiaali- ja terveystoimen että lasten päivähoidon menoja . Tämä saattaa johtua siitä, että tämän ikäiset naiset ovat usein melko terveitä ja toiseksi siitä että  he saattavat olla niitä henkilöitä, jotka usein hoitavat iäkkäämpiä sukulaisiaan tai lapsenlapsiaan. Toivoisi tietysti, että tässä ryhmässä olisi myös miehiä, jolloin saisimme hyödyt tuplattua. Sukupuolittaisista vanhusikäryhmistä ainoastaan 80 vuotta täyttäneet naiset lisäävät merkitsevästi kuntien menoja. Samanikäiset miehet eivät  lisää menoja, koska puoliso hoitaa heitä pitkään kotona.

Jätä kommentti

css.php